Животът е сладък

Асортимент

Неповторима със своя вкус и аромат!

Един сладък миг!

Животът е сладък!

Неповторими със своя вкус и аромат!


Фирмата води началото си от 1930 година, когато започва работа първата кооперативна фабрика “Българска захар“ за производство на цвеклова захар. Тя изцяло е основана с български капитали. Преработ вала е около 150 тона за денонощие и е била достоен конкурент на останалите захарни фабрики в страната, които са били собственост на чуждестранни фирми през тези години. По-късно след реконструкция и модернизация мощността достига до 850 тона преработено захарно цвекло в денонощие.
През 1978 година завърши изграждането и беше пуснат в експлоатация нов захародобивен завод по проект и оборудване на фирмите : “Хемадекс “ и “Полимекс цекоп “ – Полша.
Някогашната малка кооперативна фабрика сега е един от големите заводи за производство на захар в страната с капацитет 6000 т захарно цвекло в денонощие.
От 1983 година започва и преработка на сурова тръстикова захар. На пазара фирмата предлага захар в чували по 50 кг.

Прочети повече

Сертификати

© Copyright - .:: БЪЛГАРСКА ЗАХАР 2002 ::.